Временный тех.талон | Закон и страхование

Решил выделить все же эту тему, ибо для многих она весьма актуальна (в т.ч. и для меня).

У меня как и у многих возникает вопрос - на сколько правомочным является требование представителей ГАИ предъявить данную "бумажку".
Действительно в новых ПДД сказано, что:

" 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

а) посвідчення на право керування транспортним засобом
відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;

б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для
транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон), а у разі
відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, -
свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб
чи тимчасовий реєстраційний талон;"

Сразу скажу, что те кому все по барабану и являются излишне законопослушными гражданами своей любимой страны государства, и бегут сразу делать то что предписано любыми актами, постановлениями и т.д. и т.п. У меня лично такие возможности минимальны, да и желания никакого. То есть, следующая логика построения темы будет следовать в обзоре вариантов аргументированно оспорить и отстоять свое видение в рамках правового поля, касательно отсутствия временного тех.талона.

Итак, довод первый, основанный на разногласиях между ГК и ПДД:

Ст.210 ГК устанавливает, "Державна реєстрація правочину

1. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках,
встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його
державної реєстрації.

2. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію,
порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів
встановлюються законом."
Для данного случая регистрировать договор в ГАИ или же получать временный регистрационный талон (что практически одно и то же) никакой закон не требует. Это требование содержится только в указанных Правилах, являющихся подзаконным актом, утверждённых Кабмином.
Между тем, ст.8 "В Україні визнається і діє принцип верховенства
права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до
суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції України гарантується."
Т.е, Конституции Украины устанавливает преимущественное действие закона при противоречиях.
А ст.19 Конституции "Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України."
Т.е., право действовать только в пределах, способом и в порядке, установленных законом (а не подзаконными актами) для должностных лиц органов государственной власти, и возможность обязывания гражданина к совершению каких-либо действий только на основании закона, а не подзаконного акта.
Положения Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 1.11.11996г. «О применение Конституции Украины при осуществлении правосудия» также устанавливают необходимость для суда при рассмотрении дела определять соответствие закону подзаконных актов и, в случае противоречий, руководствоваться только положениями закона.

Таким образом, обязательной силы требование получения временного регистрационного талона к доверенности или иному документу не имеет.

Довод второй (основан на "скользкости" )) в КоАП ):
Ст.126 "Керування транспортними засобами водіями, які не мають при
собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення
водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та
інших документів, що підтверджують право користування чи
розпорядження транспортним засобом"
Т.е., предусматривает наказание за управление транспортным средством вообще без документов, а не именно без такого талона. Поэтому отсутствие временного талона при наличии, например, доверенности не может быть основанием для ответственности водителя.
Довод третий (ключевое слово "ЧИ", если есть генеральная):
Опять де, ППД ч.2.1. "....а у разі
відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, -
свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засіб
чи тимчасовий реєстраційний талон;"
Из это следует, что водитель должен иметь "ЧИ" талон "ЧИ" генеральную доверенность. "ЧИ" четко подразумевает и определяет, что талон не нужен, если есть доверенность

Это не догма, для многих иной путь более приемлемый - оформить временный талон, дабы избежать практики решения вопроса в Суде и пререкания с сотрудниками ГАИ.

Опять экологи на дорогах | Закон и страхование

вот нашёл обьявление о наборе экологов - почитать так наглый бред !!!!

Предлагаю там в резюме писать им мысли разного рода и направленности , может устанут читать ?

Разрешение на печати и штампы не требуется. | Закон и страхование

МВД отменило разрешения на изготовление печатей и штампов

С сегодняшнего дня на изготовление печатей не требуется получать разрешение в Разрешительной системе. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел Украины (МВД) N5 "О признании утратившим силу приказа МВД от 11.01.99 N 17" от 11.01.2011 вступил в действие сегодня, 21 февраля 2011 года.

Данный приказ признает утратившим действие приказ МВД от 11.01.99 N17 "Об утверждении инструкции о порядке выдачи министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям и организациям, хозяйственным объединениям и гражданам разрешений на право открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовления печатей и штампов, а также порядок выдачи разрешений на оформление заказов на изготовление печатей и штампов, и утверждении Условий и правил ведения деятельности по открытию и функционированию штемпельно-граверных мастерских, изготовлению печатей и штампов" и издан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 N1216 "О внесении изменений в Положение про разрешительную систему".

В частности, постановление Кабмина N1216 предусматривает исключение слов "штемпельно-граверные мастерские, печати и штампы" из пункта 2 и абзаца второго пункта 9 "Положения о разрешительной системе", определяющих предметы, материалы и вещества, предприятия, мастерские и лаборатории, на которые распространяется разрешительная система, и требуется выдача разрешений на изготовление, приобретение, хранение, учет, охрану, перевозку и использование.

Лента ЗАРПЛАТ: реальная информация о реальных зарплатах на условиях конфиденциальности. Вам есть что добавить? >>

И снова о штрафах за отсутствие ОСАГО | Закон и страхование

Народный депутат добился признания незаконности штрафа "за страховку"

На страницах "Дорожного контроля" неоднократно поднимался вопрос незаконности штрафов ГАИ

Позиция "ДК" такая: согласно пункта 21.2 ст. 21 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» работник ГАИ имеет право проверить страховой полис только во время:

1. Проведения государственного технического осмотра.
2. Регистрации транспортных средств.
3. Составления протокола за нарушение ПДД.
4. Оформления материалов дорожно-транспортных происшествий.

Если же госавтоинспектор остановил водителя "просто так" и потребовал предъявить страховой полис, то это незаконно, а следовательно - если водитель не покажет ГОшку, то и оштрафовать его нельзя.

Такая позиция "ДК" подверглась критике, мол согласно ПДД водитель якобы обязан в любом случае предоставить страховку, а за непредъявление обязательно последует штраф.

Теперь же в этом вопросе можно поставить точку.

Народный депутат Украины Юрий Кармазин обратился в прокуратуру с официальным заявлением по поводу незаконного штрафа ГАИ за отсутствие страхового полиса. Вот это обращение:Как видно из обращения, автомобилиста оштрафовали по классической схеме: остановили без причины и потребовали показать страховку, на что получили отказ.

Аргументируя свое требование отменить штраф, Кармазин ссылается именно на п. 21.2 ст. 21 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Прокуратура рассмотрела заявление народного депутата и отреагировала вынесением предписания в адрес начальника ГАИ г. Винницы:
Также прокуратура прислала Кармазину ответ:Из данных документов видно, что прокуратура полностью согласилась с такой аргументацией: если инспектор ГАИ проверяет страховой полис "просто так", то за его отсутствие или непредъявление не может быть наложен штраф. ГАИшник получает право наказать водителя только тогда, когда полис не был показан в случаях четко указанных в законе.

Советуем автомобилистам распечатать данные документы и использовать их как на дороге, так и в судебных спорах.

Талон убрали, НО | Закон и страхование

Только что проголосован законопроект № 7066 від 30.08.2010

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху)

Добавили:

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про

частини перша, друга і третя статті 122, стаття 122-4, стаття 122-5

Т.е. фактически теперь эти статьи рассматривают не суды, а неграмотные прапорщики петренки ... ура, товарищи !

Повістка до Виконавчої Служби (штраф) | Закон и страхование

ККожного дня, коли приходжу додому (десь після 20:00), перевіряю скриньку. Вчора (25/11/09) вона була пуста. Сьогодні ж там знайшов повістку до районної виконавчої служби. В неї (служби) ніби-то є документ про мою заборгованість по штрафу 255грн.
Також в повістці сказано, що я повинен з'явитись у виконавчу службу 26/11/09 на 10:00, а також все, що може бути в разі моєї неявки на призначений час (штраф 340грн, арешт майна, доставка з приводом....)

Тепер не знаю, що робити бо:
- останній раз контактував з ДАІ 23/08/09 (невиконання вимог знаку "СТОП") - затупив, дав гроші "на лапу"...але здається термін (60днів) вже вийшов;
- інших контактів з ДАІ (протоколів, фотографій і т.п) не отримував;
- повістка прийшла сьогодні-на-сьогодні, хоча також, нічого не підписував про її отримання.

________________________________________________________________________________

Воскресю тему, шоб не створювати майже аналогічної...деталі будуть

"Єдиний державний реєстр судових рішеннь" | Закон и страхование

Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста,может кто знает,в течении какого времени, судебное решение должно появиться в

Вопрос по перерегистрации машины | Закон и страхование

Есть машина, зарегистрирована при покупке в Донецке. Сейчас я проживаю в Киеве. Подходит время прохождения двугодичного ТО. Вот я и в раздумиях - можно просто сьездить в Донецк и там пройти ТО, а можно снять там с регистрации и зарегистрировть машину по месту прописки в Киеве. Только я слышал, что в этом случае я буду должен еще раз платить 3% от текущей стоимости машины без НДС в пенсионный. А это как-то не очень улыбается... Может ли кто-то подсказать - так это или нет. С одной стороны можно было бы поменять техталон на новый без пометки о кредите (как раз рассчитался с ним) - но если действительно нужно платить еще раз в пенсионный - то как-то жалко дензнаков...

Где оформить класс водителя? | Закон и страхование

Вопрос. Стаж с 1981 года, открыты все категории, водитель второго класса. Как открыть первый, чтобы была надбавка к з.п. больше? Раньше это делалаи в автошколах ДОСААФ, потом, вроде бы, на самих предприятиях, где трудоустроен водитель...

Как это сделать и где?

Буду благодарен за дельный совет

На видеофиксацию действий ГАИ дали добро | Закон и страхование

ГГАИ подтверждает право водителей фиксировать действия сотрудников ГАИ на мобильные телефоны.
Письмо УГАИ МВД Украины от 01.06.2011 г. №4/1-60нд
Назад1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11Дальше
 
 
О сайте...
Поиск
Календарь

 
 
Сделано с помощью рук
Transport-avto.ru - 2011 ©

Valid XHTML 1.0 Transitional